måndag 18 januari 2016

Om slakt av djur.....

Så sitter jag då och läser EG-förordningen om skydd av djur vid tidpunkten för slakt. Och när jag tröskat mig igenom nästan alltihopa så såg jag en mycket tråkig paragraf..... :-(

Artikel 26 punkt 4: En medlemsstat får inte förbjuda eller hindra att produkter av animaliskt ursprung, vilka framställts av djur som avlivats i en annan medlemsstat, sätts i omlopp inom sitt territorium med motiveringen att de berörda djuren inte har avlivats i enlighet med sina nationella bestämmelser som syftar till ett mer omfattande skydd av djur vid tidpunkten för avlivning.
Vilken tur i oturen att man dock har sin frihet som konsument att välja bort sådant kött..... Och att privata företag kan göra det! Och att det faktiskt går att skriva upphandlingskriterier ute på t ex kommunerna på ett sådant vis att man kan - om man vill - komma runt detta. Dock tycks det fortfarande vara få kommuner som har gjort så (finns kompetensen?).....
Inga kommentarer: