lördag 26 juli 2014

Turist i Sverige; Stockholms skärgård, Kymmendö, Bullerön och Sandhamn


Stockholms skärgård sägs ju vara unik, så en dag släpade jag med mig Dennis på en dagsutflykt med skärgårdsbåten Waxholm III!
 

Vi klev på båten i Stockholms innerstad och fick fina vyer av staden på vägen ut..... Ovan är det Strandvägen.

 

Och Gröna Lund!

 

Gigantiska kryssningsbåtar...... :-)

Stockholms skärgård är en arkipelag, belägen längs större delen av Stockholms läns kust. Den räknas som Sveriges största skärgård och den näst största i Östersjön, efter Skärgårdshavet i sydvästra Finland.
 

Traditionell skärgårdsbåt!

Stockholms skärgård har uppskattats bestå av mellan 30 000 och 35 000 öar, holmar och skär av betydelse
 

Det är trånga passager på sina håll.....
 

Ytterligare en av passagerna....

Båten stannade under dagen på 3 olika ställen. Det första stället den stannade på var Kymmendö. Kymendö med sina invånare inspirerade August Strindberg att skriva romanen Hemsöborna. Strindberg kom hit första gången 1871 som ung sommargäst, men återkom därefter nästan årligen med sin hustru Siri von Essen och deras barn. Efter att Hemsöborna publicerades 1887 var han inte längre välkommen. Hans skrivarstuga där han skrev Mäster Olof och Det nya riket finns dock ännu bevarad, likaså den sommarbostad familjen hyrde och hans egenhändigt planterade syrenhäck. Hemsöborna skrevs dock inte på Kymendö utan under hans vistelse i Schweiz.

Det här stoppet kunde jag ju både ha och missa eftersom man inte fick gå fram och se vare sig skrivstuga eller sommarstuga..... :-(

Tog således inga bilder heller.....
 

Skogsömonumentet restes den 8 juli 1905 av Föreningen för Stockholms fasta försvar. Anledning var Slaget vid Stäket den 13 augusti 1719 där numerärt underlägsna svenska trupper lyckades att avvärja ett ryskt angrepp. Monumentet står på en klippa vid Baggensstäkets södra sida. Det består av en fyra meter hög och en meter bred sten i röd, grovkornig granit, flankerade av två järnkanoner som står på var sin granitsockel. Av ett fotografi från avtäckningen 1905 framgår att kanonerna ursprungligen var vända mot öst, inåt land. Numera är de vända mot väst och farleden. Sidan mot Baggenssäket bär inskriften: "Med Gud till seger" och på baksidan står:
Till minne af
Stockholms stads tappre räddare
den 13 augusti 1719
Rutger Fuchs och
Johan Henrik v. Essen med
K. Södermanlands Reg:te samt
Baltzar v. Dahlheim med
Östgöta Tremänningar
Aftäcktes denna sten af
H.M. Konung Oscar II
den 8 juli 1905

 

Nästa stopp var Bullerön.... Den här ön i yttre skärgården tyckte jag mycket om! :-) Bullerön var bebodd redan 1653. År 1688 fick en Erik Matsson tillstånd av godsägaren på Östanvik att bygga ett torp här. Huvudnäringarna var fiske och jakt på säl och sjöfågel.

Konstnären Bruno Liljefors köpte ön 1908 och byggde vid Rävängen en jaktstuga där han och hans familj vistades på somrarna. Under början av 1900-talet gjorde Liljefors och hans vänner i "Bullerölaget" skärgården mer allmänt känd. I vänkretsen ingick bland andra Anders Zorn, Albert Engström, Axel Sjöberg och flygbaronen Carl Cederström.

År 1923 sålde Liljefors Bullerön till affärs- och tidningsmannen Torsten Kreuger, bror till finansmannen Ivar Kreuger. Kreuger lät bygga ut jaktstugan och bjöd in ett flertal berömda filmstjärnor som Mary Pickford, Errol Flynn och Charlie Chaplin.

 

Jaktstugan!
 

Hysteriskt glittrande vatten! :-) Utsikt från Bullerön.....
 

Utsikten norrut från Bullerön!
 

Efter Kymendö och Bullerön så gjordes ett sista stopp i Sandhamn.

Sandhamn är ett samhälle och lotsplats på norra sidan av Sandön. Ön ligger vid Sandhamnsleden i Stockholms skärgård. Ön har en terräng som genomlöps av en ganska stor sandås och i övrigt har mycket klippblock och är till stor del täckt med tallskog. Läget långt ute i havsbandet har gjort platsen till en omtyckt vistelseort för sommargäster och seglare. Sandhamn är centrum för KSSS sommaraktiviteter och därmed en klassisk startplats för flera regattor, bland annat Gotland Runt och Sandhamnsregattan. För den som vill bada finns flera stränder.
 

Blommor, rött staket, vit grind och svenska flaggan på svaj - sommar! :-)

 

Flådiga båtar värda miljoner ligger för ankar i Sandhamn......
 

Det finns flera hotell och restauranger, av vilka Sandhamns Värdshus med anor från 1600-talet kanske är den mest klassiska. Ett annat signum för Sandhamn är Sandhamnsbageriet med sin välkända och årligen återkommande Seglarbulle. Sandhamn Seglarhotell med Seglarrestaurangen och Dykarbaren är populära inrättningar. Sandhamn är känt för sitt intensiva uteliv om somrarna och anses vara ett tillhåll för de mer välbärgade.
 

På väg hem efter det sista stoppet så var det dags för middag..... Waxholm III hade en riktigt mysig restaurang!:-)

 

På väg tillbaka in mot Stockholm igen....

Under Gustav Vasas tid som regent (1523–1560) i Sverige beslutades att befästa Vaxholmen för att skydda Stockholms inlopp sjövägen via Kodjupet och Vaxholmen mot fientliga angrepp och 1549 stod den första försvarsanläggningen klar som vid den tiden bestod av ett enkelt blockhus i trä som senare förstärktes med ett torn i sten under Johan III:s tid. Befästningen på Vaxholmen byggdes ut i olika omgångar under flera hundra år och fick sitt nuvarande utseende efter en total ombyggnad som stod klar först 1863.
 

Globen är världens största sfäriska byggnad. Syns bra från vattnet när man kommer in mot Stockholm.

Båtturen tog precis hela dagen, men det var en verkligt bra tur som kan rekommenderas: http://www.stromma.se/sv/Stockholm/Skargard/Dagsutflykter/Tusen-oars-kryssning/
 

fredag 18 juli 2014

Turista i Sverige: Mariefred, Gripsholms slott, Taxinge Slott......


Dag 2 åkte vi ner till Mariefred vars historia går tillbaka till 1370-talet då Bo Jonsson Grip lät bygga en borg på en udde, Gripsholm, som efter flera utbyggnader senare blev det kungliga Gripsholms slott under Gustav Vasa på 1530-talet.

Själva namnet Mariefred kan tillskrivas ett kloster uppfördes1493, och låg där nuvarande kyrkan ligger. Klostret hade namnet Pax Mariae, som betyder "Marias fred", och bebyggelsen runt omkring fick så namnet Mariefred. Klosterkyrkan invigdes 1504 i samband med Sten Sture den äldres begravning där. Hans kvarlevor flyttades senare till Strängnäs domkyrka.

År 1526 kom Gripsholm i Gustav Vasas händer. Klostret drogs in och revs i samband med reformationen. I dess kölvatten växte ett samhälle starkare kopplat till kungamakten upp. Kungamakten på Gripsholm gynnade samhället genom donationer; Mariefred fick stadsrättigheter 1605 av Karl IX och 12 juni är stadens födelsedag. Det är tack vare närheten till slottet som Mariefred växte upp.
 

Gripsholms slott hyser Statens porträttsamling med över 4 000 verk, där besökaren kan följa porträttkonstens förändringar från 1500-talet och fram till nutid. Nationalmuseum ansvarar sedan 1860-talet för porträttsamlingen. Strax framför vindbryggan, på den så kallade Rännarbanan, står några runstenar med berättelser om det berömda Ingvarståget.

Gripsholm byggdes som borg av drotsen Bo Jonsson (Grip) på 1370-talet. Efter Bo Jonssons död såldes egendomen 1404 till drottning Margareta, och förblev kronogods till 1472. När slottet i samband med Engelbrektsfejden 1434 omringades av en sörmländsk bondehär stod borgen i lågor. Fogden som skötte slottet hade anlagt branden och flytt med sina dyrbarheter i båt. Träbyggnaderna som brunnit ner ersattes snart av nya. Sten Sture den äldre bytte till sig Gripsholm 1472. Han donerade det tjugo år senare, 1498, till klostret som grundats där fem år tidigare. Klostrets existens blev kortvarig då det 1526 blev det första kloster som indrogs av Gustav Vasa. Han gjorde i december 1525 anspråk på godset i egenskap av arvtagare till Sten Sture den äldre, som donerat gården till klostret med villkoret att gården skulle återgå till de rätta arvingarna om klostret eller orden inte längre hölls vid makt.

 

Efter Gustav Vasas död 1560 började slottet förfalla, men Erik XIV lät slutföra byggandet av förborgen, och han satte även 1563–1567 sin bror Johan III och hans fru Katarina Jagellonica i fängelse här. År 1571 lät istället kung Johan III fängsla sin bror, Erik XIV, här......
På den yttre borggården står de båda kanonerna Galten och Suggan som gjöts i slutet av 1500-talet och som tagits som krigsbyten från Ryssland. Kanonerna har funnits på slottet sedan 1623. De har även kallats Rysseulvarna samt Vargen och Varginnan.[
 
 

Efter lunch hos mina föräldrar så drog vi en repa till Taxinge slott. Den tvåvåniga huvudbyggnaden uppfördes av bergsrådet Anders von Wahrendorff 1807-1813, men flyglarna är något äldre. Den vidsträckta parken med växthus och flera lusthus, bland annat en kinesisk paviljong, är huvudsakligen Wahrendorffs verk.

Taxinge-Näsby finns omskrivet redan 1281. Då stadfäste kung Magnus Ladulås att hans bror, hertig Erik, donerat jord till domkyrkan i Strängnäs. År 1481 kom den att höra till Gripsholm, som då tillhörde Sten Sture den äldre, och var sedan under lång tid kloster- och kronogods. Först 1681 löstes det från kronan av Johan von Westphal och byttes till frälse 1685.
 

Den italienska parken strax söder om slottet.
 

Den italienska parken strax söder om slottet
 

Bredvid slottet ligget det ett antal travstallar och här har jag jobbat som stalldräng, för sisådär 15 år sedan........
 Nu när jag var tillbaka kunde jag konstatera att stallarna står kvar, det finns hästar i vissa av dem också, men det stallet jag jobbade i har förvandlats till affär!!!
 

Här stod jag och selade på hästar för 15 år sedan.....
 

Vi hann också besöka Drottningkällan, som ligger på vägen till Taxinge Näsby. Den är en gammal trefaldighetskälla. Källans vatten rinner upp mot norr och därför trodde man förr i tiden att den hade en hemlighetsfull kraft.

Källan har fått sitt namn efter Katarina Jagellonica, Johan III hustru, som enligt sägnen kom för att hämta friskt vatten åt sin man när han hölls fången av kung Erik XIV på Gripsholm.
 

En minnessten är rest, tillägnad drottningen som hade sådan omsorg om sin fängslade man.

Turist i Sverige - Uppsala högar (vikingagravar) samt Uppsalas domkyrka


I förra veckan fick jag besök av Dennis som jag träffade 2012 i USA. Liksom jag så är han förtjust i att fotografera  - det är Dennis på bilden ovan, fotograferandes Uppsala Högar!
 

Gamla Uppsala fornlämningsområde är det samlade begreppet för de monumentala storhögar, gravfält och andra fornlämningar som finns vid Gamla Uppsala. Totalt anses området ha innehållit mellan 2000 och 3000 gravar.
 

Från Uppsala Högar ser man ända in till Uppsala och kan beskåda både slottet och domkyrkan!
 

De tre största gravarna kallas Kungshögarna. De har tidigare tillskrivits gudarna Oden, Tor och Frej. Birger Nerman argumenterade för att de tillhörde tre sveakungar som nämns i Ynglingatal – Adils, Aun och Egil. Nu kallas de Västhögen, Mitthögen och Östhögen efter sin geografiska placering. Västhögen ansågs vara Tors, Östhögen Odens och Mitthögen Frejs.
 

Högarna är 55–70 meter i diameter och 7–11 meter höga. De är anlagda på Uppsalaåsen, vilken grävts ut för att förstärka effekten av högresningen.
 

Leker lite med Dennis polarisationsfilter..... :-)
 

Efter gravhögarna så knallade vi över till närbelägna Disagården, där de sparat interiörer och byggnader, främst från 1800-talets bonde-Sverige.
 

En varm och flåsig svala i sommarvädret. Sverige visade sig verkligen från en fin väder-sida denna vecka som Dennis var på besök!
 

Disagården!
 

Uppsala domkyrka
 

Uppsala domkyrka är en katedral i gotisk stil. Kyrkan är tillsammans med Nidarosdomen i Trondheim och Mariakyrkan i Gdansk den största i Östersjöregionen (och störst i Norden; 118,7 meter lång och lika hög i de båda västtornen). Den största av dess klockor, kallad Storan, är med sina 6 200 kg Sveriges största kyrkklocka.
 

Erik den heliges kungakrona, en av världens äldsta kungakronor...... Finns i Uppsala domkyrka!

onsdag 16 juli 2014

Coola båtar i Dubrovnik!

 

Paddla kajak i adriatiska havet utanför Dubrovniks kust


Näst sista dagen tog jag en halvdagstur med kajak. Det måste man ju bara göra när tillfälle ges! :-) Ingen annan i sällskapet ville dock följa med, men eftersom det var en organiserad tur så hade jag ju både sällskap och guide så jag kände mig väldigt självsäker! :-)
 

Uffe gjorde mig i alla fall sällskap ner till hamnen och tog ett kort på mig innan avfärd....
 

På väg ut!
 

Vi tog en liten paus i en grotta med sandstrand, där vi alla passade på att bada!
 

Grottan!
 

Sedan paddlade vi iväg till en annan grotta.... Denna hade dock ingenstans där man kunde gå iland, så vi paddlade bara in och tittade och paddlade ut igen....
 

På väg ut ur grottan.
 

En mycket nervös medpaddlande lovade att ta en bild på mig.... Hon var nervös för hon blev så rädd för att tappa min kamera i vattnet..... ;-)
 

På väg tillbaka mot Dubrovnik igen. Jag var medvetet snål vad gäller att ta bilder - som sagt - det vore inte kul att tappa kameran i vattnet....
 

Mötte en annan grupp med paddlare.....
 

Det var en härlig dag och jag hade bara liiiiite träningsvärk dagen efter! :-D