torsdag 21 januari 2016

Köttskatt?

För klimatet skull måste vi skilja på kött och kött

"Om samma köttskatt läggs på allt kött riskerar resultatet bli att konsumenterna väljer bort det då ännu dyrare svenska köttet till förmån för det billigare importerade. Sker det uppnås ingen klimatvinst. Både ur klimat- och miljösynpunkt bör svensk köttproduktion istället öka med tanke på att Sverige importerar en betydande del kött – som producerats med mer klimatpåverkan."

Alla vegetarianer och veganer jublar över en eventuell köttskatt.... Men det finns stora risker med det! Vi importerar redan hälften av vad vi konsumerar. Om vi gör det svenska ännu dyrare.... ? Jag förstår att de vill/tror/hoppas att fler ska bli vegetarianer när en köttskatt införs men jag delar inte deras analys.... Jag tror importen ökar och därmed får fler djur det sämre (eftersom vi ökar efterfrågan på djur vars kött producerats under sämre förhållanden än här hemma i Sverige)..... För att inte tala om att vi avvecklar vår egen landsbygd.....

Jag har skrivit om det här också: djurvälfärd och djurskyddsorganisationer men det tål att upprepas.


Inga kommentarer: