fredag 6 februari 2009

Forskningsrön

Konsumenternas intresse för djur på bete ökar, men utvecklingen i mjölkstallarna gör att lantbrukarna får allt större svårigheter att släppa ut mjölkkorna. Djur på bete kan också öka risken för kväve- och fosforförluster. Beräkningar baserade på 300 mjölkkor som gjorts vid JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik, visar dock att ju längre tid korna är på bete, desto lägre blir gårdens totala ammoniakutsläpp.

Resultatet kan förklaras på så sätt att när korna bara är inne i stallet blir gödselmängden stor och svår att hantera. Det blir då svårt att sprida gödseln vid bästa tidpunkt och till rätt gröda, och ammoniakutsläppet till luft ökar.

Resultaten ger därmed ett miljömässigt argument för att låta mjölkkor gå på bete.

- Djur som betar bidrar också till ett öppet landskap och att släppa mjölkkorna på bete kan stärka både deras hälsa och välbefinnande, säger Eva Salomon, forskare vid JTI.


Kanon att få fram dessa forskningsrön när vissa konventionella mjölkbönder driver frågan om att kor inte ska släppas ut på bete sommartid.....

1 kommentar:

Anonym sa...

Heja kossorna!!!
Det är en kossig rättighet att få vara ute på sommaren!
De är väl inga 'saker' heller....??