söndag 30 november 2008

Löjtnantsholm är ett naturreservat i Västergötland och där bedrivs ett aktivt jordbruk som är anslutet till KRAV. Så då fick jag besöka och strosa omkring i reservatet på arbetstid - kul!!

"Löjtnantsholm ligger på Varaslätten vid E20. Där har de öppna dikena i åkermarken bevarats. Dikningen var en viktig ny jordbruksmetod under 1800-talet. Den omvandlade det äldre, mer varierade landskapet kraftigt. I slättbygderna blev resultatet ett sammanhängande åkerlandskap som genomkorsades av tätt liggande parallella diken. Sverige har kvar ytterst få sådana områden med öppna diken som redan på 1850-talet började ersättas med täckdikning." Källa:http://www.vastkuststiftelsen.se/VisaNaturres.asp?id=553 Ett täckdike är ett övertäckt dike som inte syns ovanför markytan. Täckdiken används ofta för dränering av åkermark då öppna diken ses som ett betydande odlingshinder av lantbrukaren. Det är ju bara att titta på bilden så förstår man ju hur bökigt det måste vara att komma till med t ex en skördetröska..... Men det var fint att se lapptäcket och det måste ju innebära en stor biologisk mångfald med så många öppna diken!

Bara några kilometer ifrån Löjtnantsholm ligger Fyrunga och mitt i Fyrunga by, belägen på en liten bergknalle och synlig vida omkring, reser sig kyrkan. Den är en s.k. centralkyrka med tornbyggnaden mitt över kyrkorummet och från dess torn har man en vidsträckt utsikt över västgöraslätten.

Centralkyrkan är en kyrkobyggnad med centraliserad plan, d.v.s. lika långa korsarmar (grekiskt kors) i stället för den korsliknande (latinskt kors) plan som är vanligast i de kristna kyrkorummen. Det är ju inte så ofta man stöter på helt fyrkantiga kyrkor, så jag tog några kort på den. De kanske ville ha en fyrkantig kyrka eftersom byn hette Fyr-unga...? Hahahaha......

Jaha? Bevara sin fot? Finns det risk för att den blir snodd om man kliver in i kyrkan?

Heinz undersöker Lidans vatten, vid en rastpaus precis innan hemfärden ska påbörjas.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag upphör aldrig att förundras över hur mycket vackert det finns i Sverige.....!