torsdag 19 juni 2008

Plåga en hund för 3000 spänn?

Ja, villkorlig dom och 3000 kr i böter var vad en hundägare fick för "straff" nyligen efter att ha låtit sin påkörda hund självdö i plågor..... Vilket skämt! Minst en nolla till skulle ju läggas på om det ska vara kännbart! Sedan skulle hundägaren betala 500 kr till Brottsofferjouren.... Det vore väl mer rättvist om han var tvungen att betala det till Hundstallet eller någon djurskyddsförening...

"En veterinär rekommenderade att hunden skulle avlivas för att bespara den lidande. Ett vittne som försökt övertala mannen att följa veterinärens rekommendation uppger att mannen varit "fixerad" vid att få ut sin försäkringsersättning. Domstolen bedömer att underlåtenheten att avliva hunden uteslutande berott på tvisten med försäkringsbolaget och att mannen satt sitt ekonomiska intresse före hundens välbefinnande. Det anses också utrett att hunden vid sin död var svårt sjuk och att den utsatts för lidande under lång tid."

1 kommentar:

Anonym sa...

Uuuuusssssccccchhhhh!!!!!!!