måndag 27 oktober 2008

Karbennings gamla kyrka - en grankyrka

Jag passerade för ett tag sedan en mycket tät häck inne på något som såg ut som en kyrkogård - men jag såg ingen kyrka! Så då var jag givetvis tvungen att stanna och kolla upp det hela...Då visade det sig att Karbennings nuvarande kyrka invigdes 1845 och ersatte då en gammal träkyrka som troligen byggdes 1654. Träkyrkan bröts ner i sina beståndsdelar och såldes på bygden och kvar blev en kyrkogård med sisådär 4000 gravar. Betydligt senare planterade man granar i form av en rektangel (med en öppning, förstås), som fick bli något slags bönerum (se ovan).
Själva kyrkogårdens ingång med en av gravarna i förgrunden.

Ingången till "gran-kyrkan".

Inga kommentarer: