onsdag 23 april 2014

Broborgen


Broborgen är en av cirka 150 borgar i Uppland och en av de bäst bevarade. Redan under bronsålder (c. 1800-500 f Kr) började de första borgarna anläggas och bruket höll sedan i sig ända in i vikingatid. Broborgen är från tidig järnålder.


Borgen, som ligger på en höjd cirka 45 meter över havet består av två murar, en inre och en yttre. Den inre muren mäter cirka 85 x 70 meter, den är 8-15 meter bred och som mest cirka 2 meter hög. Borgen begränsas både i norr och i väster av branta sluttningar eller blockrik terräng. Borgen har två ingångar


Under den tid då borgen användes låg den med milsvid utsikt över den forntida vattenleden Långhundraleden som förband Östersjön med det inre av Uppland. Under äldre järnålder gick vattnet ända fram till foten av berget. Via denna led kunde man ta sig ända från Östersjön till Gamla Uppsala, vilket gjorde den till en viktig handelsled. Att borgen ligger i ett strategiskt läge alldeles intill leden är ingalunda en slump, där har den med största byggts för att kontrollera vattenvägen.


Broborg grävdes delvis ut 1982 och då daterades kol från ett stolphål till folkvandringstiden, en datering som stämmer med en påträffad glaspärla.

1 kommentar:

Skogsmor sa...

Så intressant!
Tack för info!