fredag 18 juli 2014

Turista i Sverige: Mariefred, Gripsholms slott, Taxinge Slott......


Dag 2 åkte vi ner till Mariefred vars historia går tillbaka till 1370-talet då Bo Jonsson Grip lät bygga en borg på en udde, Gripsholm, som efter flera utbyggnader senare blev det kungliga Gripsholms slott under Gustav Vasa på 1530-talet.

Själva namnet Mariefred kan tillskrivas ett kloster uppfördes1493, och låg där nuvarande kyrkan ligger. Klostret hade namnet Pax Mariae, som betyder "Marias fred", och bebyggelsen runt omkring fick så namnet Mariefred. Klosterkyrkan invigdes 1504 i samband med Sten Sture den äldres begravning där. Hans kvarlevor flyttades senare till Strängnäs domkyrka.

År 1526 kom Gripsholm i Gustav Vasas händer. Klostret drogs in och revs i samband med reformationen. I dess kölvatten växte ett samhälle starkare kopplat till kungamakten upp. Kungamakten på Gripsholm gynnade samhället genom donationer; Mariefred fick stadsrättigheter 1605 av Karl IX och 12 juni är stadens födelsedag. Det är tack vare närheten till slottet som Mariefred växte upp.
 

Gripsholms slott hyser Statens porträttsamling med över 4 000 verk, där besökaren kan följa porträttkonstens förändringar från 1500-talet och fram till nutid. Nationalmuseum ansvarar sedan 1860-talet för porträttsamlingen. Strax framför vindbryggan, på den så kallade Rännarbanan, står några runstenar med berättelser om det berömda Ingvarståget.

Gripsholm byggdes som borg av drotsen Bo Jonsson (Grip) på 1370-talet. Efter Bo Jonssons död såldes egendomen 1404 till drottning Margareta, och förblev kronogods till 1472. När slottet i samband med Engelbrektsfejden 1434 omringades av en sörmländsk bondehär stod borgen i lågor. Fogden som skötte slottet hade anlagt branden och flytt med sina dyrbarheter i båt. Träbyggnaderna som brunnit ner ersattes snart av nya. Sten Sture den äldre bytte till sig Gripsholm 1472. Han donerade det tjugo år senare, 1498, till klostret som grundats där fem år tidigare. Klostrets existens blev kortvarig då det 1526 blev det första kloster som indrogs av Gustav Vasa. Han gjorde i december 1525 anspråk på godset i egenskap av arvtagare till Sten Sture den äldre, som donerat gården till klostret med villkoret att gården skulle återgå till de rätta arvingarna om klostret eller orden inte längre hölls vid makt.

 

Efter Gustav Vasas död 1560 började slottet förfalla, men Erik XIV lät slutföra byggandet av förborgen, och han satte även 1563–1567 sin bror Johan III och hans fru Katarina Jagellonica i fängelse här. År 1571 lät istället kung Johan III fängsla sin bror, Erik XIV, här......
På den yttre borggården står de båda kanonerna Galten och Suggan som gjöts i slutet av 1500-talet och som tagits som krigsbyten från Ryssland. Kanonerna har funnits på slottet sedan 1623. De har även kallats Rysseulvarna samt Vargen och Varginnan.[
 
 

Efter lunch hos mina föräldrar så drog vi en repa till Taxinge slott. Den tvåvåniga huvudbyggnaden uppfördes av bergsrådet Anders von Wahrendorff 1807-1813, men flyglarna är något äldre. Den vidsträckta parken med växthus och flera lusthus, bland annat en kinesisk paviljong, är huvudsakligen Wahrendorffs verk.

Taxinge-Näsby finns omskrivet redan 1281. Då stadfäste kung Magnus Ladulås att hans bror, hertig Erik, donerat jord till domkyrkan i Strängnäs. År 1481 kom den att höra till Gripsholm, som då tillhörde Sten Sture den äldre, och var sedan under lång tid kloster- och kronogods. Först 1681 löstes det från kronan av Johan von Westphal och byttes till frälse 1685.
 

Den italienska parken strax söder om slottet.
 

Den italienska parken strax söder om slottet
 

Bredvid slottet ligget det ett antal travstallar och här har jag jobbat som stalldräng, för sisådär 15 år sedan........
 Nu när jag var tillbaka kunde jag konstatera att stallarna står kvar, det finns hästar i vissa av dem också, men det stallet jag jobbade i har förvandlats till affär!!!
 

Här stod jag och selade på hästar för 15 år sedan.....
 

Vi hann också besöka Drottningkällan, som ligger på vägen till Taxinge Näsby. Den är en gammal trefaldighetskälla. Källans vatten rinner upp mot norr och därför trodde man förr i tiden att den hade en hemlighetsfull kraft.

Källan har fått sitt namn efter Katarina Jagellonica, Johan III hustru, som enligt sägnen kom för att hämta friskt vatten åt sin man när han hölls fången av kung Erik XIV på Gripsholm.
 

En minnessten är rest, tillägnad drottningen som hade sådan omsorg om sin fängslade man.

2 kommentarer:

Skogsmor sa...

Nu har jag kollat de två första dagarna av ditt turistande med Dennis - KUL!
Ser fram emot resten!!!!!!!!

Anonym sa...

Väcker härliga minnen :-)