fredag 18 juli 2014

Turist i Sverige - Uppsala högar (vikingagravar) samt Uppsalas domkyrka


I förra veckan fick jag besök av Dennis som jag träffade 2012 i USA. Liksom jag så är han förtjust i att fotografera  - det är Dennis på bilden ovan, fotograferandes Uppsala Högar!
 

Gamla Uppsala fornlämningsområde är det samlade begreppet för de monumentala storhögar, gravfält och andra fornlämningar som finns vid Gamla Uppsala. Totalt anses området ha innehållit mellan 2000 och 3000 gravar.
 

Från Uppsala Högar ser man ända in till Uppsala och kan beskåda både slottet och domkyrkan!
 

De tre största gravarna kallas Kungshögarna. De har tidigare tillskrivits gudarna Oden, Tor och Frej. Birger Nerman argumenterade för att de tillhörde tre sveakungar som nämns i Ynglingatal – Adils, Aun och Egil. Nu kallas de Västhögen, Mitthögen och Östhögen efter sin geografiska placering. Västhögen ansågs vara Tors, Östhögen Odens och Mitthögen Frejs.
 

Högarna är 55–70 meter i diameter och 7–11 meter höga. De är anlagda på Uppsalaåsen, vilken grävts ut för att förstärka effekten av högresningen.
 

Leker lite med Dennis polarisationsfilter..... :-)
 

Efter gravhögarna så knallade vi över till närbelägna Disagården, där de sparat interiörer och byggnader, främst från 1800-talets bonde-Sverige.
 

En varm och flåsig svala i sommarvädret. Sverige visade sig verkligen från en fin väder-sida denna vecka som Dennis var på besök!
 

Disagården!
 

Uppsala domkyrka
 

Uppsala domkyrka är en katedral i gotisk stil. Kyrkan är tillsammans med Nidarosdomen i Trondheim och Mariakyrkan i Gdansk den största i Östersjöregionen (och störst i Norden; 118,7 meter lång och lika hög i de båda västtornen). Den största av dess klockor, kallad Storan, är med sina 6 200 kg Sveriges största kyrkklocka.
 

Erik den heliges kungakrona, en av världens äldsta kungakronor...... Finns i Uppsala domkyrka!

Inga kommentarer: