lördag 26 juli 2014

Turist i Sverige; Stockholms skärgård, Kymmendö, Bullerön och Sandhamn


Stockholms skärgård sägs ju vara unik, så en dag släpade jag med mig Dennis på en dagsutflykt med skärgårdsbåten Waxholm III!
 

Vi klev på båten i Stockholms innerstad och fick fina vyer av staden på vägen ut..... Ovan är det Strandvägen.

 

Och Gröna Lund!

 

Gigantiska kryssningsbåtar...... :-)

Stockholms skärgård är en arkipelag, belägen längs större delen av Stockholms läns kust. Den räknas som Sveriges största skärgård och den näst största i Östersjön, efter Skärgårdshavet i sydvästra Finland.
 

Traditionell skärgårdsbåt!

Stockholms skärgård har uppskattats bestå av mellan 30 000 och 35 000 öar, holmar och skär av betydelse
 

Det är trånga passager på sina håll.....
 

Ytterligare en av passagerna....

Båten stannade under dagen på 3 olika ställen. Det första stället den stannade på var Kymmendö. Kymendö med sina invånare inspirerade August Strindberg att skriva romanen Hemsöborna. Strindberg kom hit första gången 1871 som ung sommargäst, men återkom därefter nästan årligen med sin hustru Siri von Essen och deras barn. Efter att Hemsöborna publicerades 1887 var han inte längre välkommen. Hans skrivarstuga där han skrev Mäster Olof och Det nya riket finns dock ännu bevarad, likaså den sommarbostad familjen hyrde och hans egenhändigt planterade syrenhäck. Hemsöborna skrevs dock inte på Kymendö utan under hans vistelse i Schweiz.

Det här stoppet kunde jag ju både ha och missa eftersom man inte fick gå fram och se vare sig skrivstuga eller sommarstuga..... :-(

Tog således inga bilder heller.....
 

Skogsömonumentet restes den 8 juli 1905 av Föreningen för Stockholms fasta försvar. Anledning var Slaget vid Stäket den 13 augusti 1719 där numerärt underlägsna svenska trupper lyckades att avvärja ett ryskt angrepp. Monumentet står på en klippa vid Baggensstäkets södra sida. Det består av en fyra meter hög och en meter bred sten i röd, grovkornig granit, flankerade av två järnkanoner som står på var sin granitsockel. Av ett fotografi från avtäckningen 1905 framgår att kanonerna ursprungligen var vända mot öst, inåt land. Numera är de vända mot väst och farleden. Sidan mot Baggenssäket bär inskriften: "Med Gud till seger" och på baksidan står:
Till minne af
Stockholms stads tappre räddare
den 13 augusti 1719
Rutger Fuchs och
Johan Henrik v. Essen med
K. Södermanlands Reg:te samt
Baltzar v. Dahlheim med
Östgöta Tremänningar
Aftäcktes denna sten af
H.M. Konung Oscar II
den 8 juli 1905

 

Nästa stopp var Bullerön.... Den här ön i yttre skärgården tyckte jag mycket om! :-) Bullerön var bebodd redan 1653. År 1688 fick en Erik Matsson tillstånd av godsägaren på Östanvik att bygga ett torp här. Huvudnäringarna var fiske och jakt på säl och sjöfågel.

Konstnären Bruno Liljefors köpte ön 1908 och byggde vid Rävängen en jaktstuga där han och hans familj vistades på somrarna. Under början av 1900-talet gjorde Liljefors och hans vänner i "Bullerölaget" skärgården mer allmänt känd. I vänkretsen ingick bland andra Anders Zorn, Albert Engström, Axel Sjöberg och flygbaronen Carl Cederström.

År 1923 sålde Liljefors Bullerön till affärs- och tidningsmannen Torsten Kreuger, bror till finansmannen Ivar Kreuger. Kreuger lät bygga ut jaktstugan och bjöd in ett flertal berömda filmstjärnor som Mary Pickford, Errol Flynn och Charlie Chaplin.

 

Jaktstugan!
 

Hysteriskt glittrande vatten! :-) Utsikt från Bullerön.....
 

Utsikten norrut från Bullerön!
 

Efter Kymendö och Bullerön så gjordes ett sista stopp i Sandhamn.

Sandhamn är ett samhälle och lotsplats på norra sidan av Sandön. Ön ligger vid Sandhamnsleden i Stockholms skärgård. Ön har en terräng som genomlöps av en ganska stor sandås och i övrigt har mycket klippblock och är till stor del täckt med tallskog. Läget långt ute i havsbandet har gjort platsen till en omtyckt vistelseort för sommargäster och seglare. Sandhamn är centrum för KSSS sommaraktiviteter och därmed en klassisk startplats för flera regattor, bland annat Gotland Runt och Sandhamnsregattan. För den som vill bada finns flera stränder.
 

Blommor, rött staket, vit grind och svenska flaggan på svaj - sommar! :-)

 

Flådiga båtar värda miljoner ligger för ankar i Sandhamn......
 

Det finns flera hotell och restauranger, av vilka Sandhamns Värdshus med anor från 1600-talet kanske är den mest klassiska. Ett annat signum för Sandhamn är Sandhamnsbageriet med sin välkända och årligen återkommande Seglarbulle. Sandhamn Seglarhotell med Seglarrestaurangen och Dykarbaren är populära inrättningar. Sandhamn är känt för sitt intensiva uteliv om somrarna och anses vara ett tillhåll för de mer välbärgade.
 

På väg hem efter det sista stoppet så var det dags för middag..... Waxholm III hade en riktigt mysig restaurang!:-)

 

På väg tillbaka in mot Stockholm igen....

Under Gustav Vasas tid som regent (1523–1560) i Sverige beslutades att befästa Vaxholmen för att skydda Stockholms inlopp sjövägen via Kodjupet och Vaxholmen mot fientliga angrepp och 1549 stod den första försvarsanläggningen klar som vid den tiden bestod av ett enkelt blockhus i trä som senare förstärktes med ett torn i sten under Johan III:s tid. Befästningen på Vaxholmen byggdes ut i olika omgångar under flera hundra år och fick sitt nuvarande utseende efter en total ombyggnad som stod klar först 1863.
 

Globen är världens största sfäriska byggnad. Syns bra från vattnet när man kommer in mot Stockholm.

Båtturen tog precis hela dagen, men det var en verkligt bra tur som kan rekommenderas: http://www.stromma.se/sv/Stockholm/Skargard/Dagsutflykter/Tusen-oars-kryssning/
 

1 kommentar:

Skogsmor sa...

Å, vilka fina bilder och så mycket information!
Tack!