lördag 31 juli 2010

Ishavstunneln, Vardö och Vardöhus fästning

För att komma ut till Vardö så får man åka i en tunnel under havet. Den är nästan 3 kilometer lång och 88 meter under havsytan på det djupaste stället. Tunneln var Norges första byggd under havet.

Man fick köra försiktigt för om det var dåligt väder så stod fårskallarna inte på utsidan utan inne i själva tunneln......
Vardö, "Porten till Barents Hav", har drygt 3 000 invånare och är Norges enda stad som ligger i den arktiska klimatzonen, dvs temperaturen överstiger aldrig 10 grader här...... Undrar vilka människor som bosätter sig här frivilligt? Namnet Vardö kommer sig av orden Varg och Ö.
Vardöhus är världens nordligast belägna fästning. Den uppfördes under åren 1734-38 i sin nuvarande tappning. Detta är den tredje fästningen i ordningen. Den första uppfördes redan på 1300-talet. Den är byggd 8-kantig med 4 bastioner och 10 kanoner. Den ser så stor ut på bilden ovan och den verkar ha varit väldigt viktig historiskt sett, men jag blev förvånad över hur liten den var i verkligheten.....
Framför kommendantbostaden växer Vardös enda träd, en rönn. Inför varje vinter packas den in ordentligt för att den skall överleva.

Häxprocessen i Vardö i Norge år 1621 var en av de största häxprocesserna i Nordnorge och även hela Norges historia. Under åren 1621 till 1692 dömdes och avrättades 80 kvinnor för samröre med djävulen på Vardöhus fästning.


Under andra världskriget fungerade fästningen som fängelse för krigsfångar tills tyskarna tog över och ockuperade hela Norge.


Kanonerna vid fästningen används numera endast till att skjuta "solsaluten" som markerar att solen vänder tillbaka efter perioden av vintermörkret (23 november - 21 januari). Denna dag har skolorna fridag.

Bombhuset (ja, det hette så) ser ut som en svamp.....

Kung Haakon VII vaktar ingången. Håkon VII blev vald till Norges förste kung efter unionsupplösningen med Sverige 1905. Som kung vann han stor respekt, inte minst för sina insatser under andra världskriget då han organiserade den norska motståndsrörelsen.

Men? Spökar det på Vardöhus fästning????

Inga kommentarer: