lördag 16 juli 2016

Anunds hög, Skokloster, Strömsholm.....

Tog Dennis med mig till Anundshög i Västerås. Anundshög är Sveriges största gravhög. Den är 9 meter hög och har en diameter på 64 meter. Anundshög är antagligen från 5- 700 e.kr.  Bilden ovan är dock tagen på en av skeppssättningarna i området runt högen.

En skeppssättning består av resta stenar i form av ett skepp. Vid Anundshög finns fem skeppssättningar placerade i närheten av högen. Inget annat fornlämningsområde i Sverige har fem skeppssättningar. Det är en typisk nordisk fornlämning. Troligen ansågs skeppssättningarna hedniska och stenarna vältes omkull när kristendomen växte fram. Fyra av skeppssättningarna har restaurerats. Den största (den på bilden ovan) är 53 meter lång och 16 meter bred.

Vi var också till Strömsholm och tittade på slottet, slottsparken (bilden ovan) och i stallarna.

Strömsholms gula barockslott är byggt på en stensatt holme precis där Kolbäcksåns strömmande vatten lugnar sig och flyter ut i Mälarviken Freden.

Ett av ridhusen på Strömsholm. Imponerande fönster.
 
Under år 1621-1871 var det stuteriverksamhet för att tillgodose de kungliga härarna med hästar till de ständiga krigen. Men redan under Gustav Vasas tid på 1500-talet började man föda upp hästar i en liten skala. Sedan 1630-talet började man samla stuteriverksamheten på åsen där Ridskolan Strömsholm ligger idag. Efter stuteriverksamheten startade man upp en hingstdepå mellan år 1871-1956. Arbetet på hingstdepån hade hög status och personalen var klädda i mörkblå uniformer. Det var mer eller mindre tvång att hälsa med mössan i hand, när man mötte en av dessa, berättar en gammal remontdressör. Remontdepån år 1885-1956 försåg armén med inridna och inkörda hästar. Än idag grundutbildar Ridskolan Strömsholm Beridna Högvaktens hästar. År 1868-1968 var arméns Rid- & Körskola belägen på Strömsholm. På Ridskolan undervisade man i ridning, krigsvetenskap, veterinärlära, hovbeslag, vapenföring och gymnastik. Ridskolan Strömsholm grundlades år 1968.


Det "Vita Ridhuset".
Strömsholm är fortfarande  ett hippologiskt centrum med bland annat årliga hästtävlingar. 200 elever går på Ridskolan Strömsholms utbildningar längre än ett år. Totalt har Ridskolan Strömsholm ca 1800 elever per år om kortare och längre fortbildningar, sommarkurser och ridweekends.

Många hästar och dyrbara hästar förlänade ägaren höjd social status. Ädla hästar var ett furstligt attribut och blev kostsamma och uppskattade gåvor härskare emellan. Karl XI erhöll redan som 17–18 åring sammanlagt tjugotal hästar i gåva från det spanska och franska kungahusen.

Karl XI beställde av Ehrenstrahl porträtt i naturlig storlek av sina favorithästar. Resultatet blev  ett unikt galleri av hästporträtt som i början av 1700-talet sannolikt uppgick till över tjugo stycken. Av dessa återstår i dag sjutton hästporträtt, sju stycken visas permanent på Strömsholms Slott.

Strömsholms slott är mycket vackert.

Vi åkte också till Skoklosters slott. Där kan man bl a beskåda Andalous, Karl XIV Johans häst, riden i slaget vid Leipzig 1813, död och uppstoppad 1826. Hästen stoppades upp som ett äreminne över ryttarens bedrifter.
 
På Skokloster finns tre vapensamlingar; den Wrangelska, den Braheska och den Bielkeska. Den på bilden tillhör den största - den Wrangelska samlingen.
 
Del av Skoklosters slott.

Vi var även till Sigtuna en snabbis och tittade. Sigtuna ligger vid Mälaren och grundades av Erik Segersäll runt år 980. Sigtuna var den första egentliga staden i dåvarande Sverige och sedan säte för den förste kristne kungen, Olof Skötkonung, som här lät slå de första svenska mynten. Sigtuna blomstrade som ett kungligt, kyrkligt och kommersiellt centrum fram till slutet på 1200-talet.


Inga kommentarer: